רש"י על שמות מ לב

<< רש"י על שמות • פרק מ
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"ובקרבתם" - כמו ובקרבם כשיקרבו