רש"י על שמואל ב יז יט

רש"י על שמואל ב • פרק יז >>
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 


"את המסך" - וילון

"הרפות" - חטין כתושות כמו (משלי כז כב) בתוך הריפות