רש"י על שמואל ב יז ח

רש"י על שמואל ב • פרק יז >>
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 


"ואביך איש מלחמה" - ויודע עניני מלחמה וטכסיסיה וטיב מארב ובטוח הוא שתרדוף הלילה לבא עליו לפיכך לא ילין עם שאר העם