רש"י על שמואל ב יז כט

<< רש"י על שמואל ב • פרק יז
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 


"ושפות בקר" - (תרגום) וגובנין דחלב