רש"י על שמואל ב יז כח

<< | רש"י על שמואל בפרק י"ז • פסוק כ"ח | >>
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"משכב" - מצעות

"וספות" - כלי תשמיש הם כמו (מלכים-ב יב יד) ספות כסף

"וקלי" - מיני קליות אמרו רבותינו (עבודה זרה לח ב) שני מיני שתיתא הקריב ברזילי לדוד אחד של חטים ואחד של עדשים כענין האמור כאן קמח וקלי הוא של דגן ופול ועדשים וקלי ממינים של קטניות שמייבשין אותן בתנור כשהן לחין והם מתוקין לעולם וטוחנין אותן ועושין מהם מאכל שקורין שתיתא