רש"י על שמואל ב יז כ

<< רש"י על שמואל ב • פרק יז
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 


"מיכל המים" - איני יודע לו פתרון במחברת כל ופתרונו לפי ענינו כמו שבולת הנהר