רש"י על שמואל ב יז יב

<< רש"י על שמואל ב • פרק יז >>
ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יט • כ • כה • כז • כח • כט • 


"ונחנו עליו" - וננוח עליו לשון חנייה כמו (שמות י יד) וינח בכל גבול מצרים (ישעיהו ז ב) נחה ארם על אפרים