רש"י על שופטים ו כה

<< | רש"י על שופטיםפרק ו' • פסוק כ"ה | >>
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"פר השור" - פר הבחור שהשור בן יומו קרוי שור

"ופר השני" - (תרגום) ותורא תנינא

"שבע שנים" - (תרגום) דאיתפטם שבע שנין לעבודה זרה שמונה דברים הותרו אותו הלילה מוקצה אשרה ולילה ובמה וכו' כדאיתא (בתמורה כח ב)