רש"י על שופטים ו יד

<< | רש"י על שופטיםפרק ו' • פסוק י"ד | >>
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויפן אליו" - הקדוש ברוך הוא בעצמו

"בכחך זה" - בכח הזכות הזה שלמדת סניגוריא על בני כך דרש רבי תנחומא (מדרש תנחומא שופטים ד)