רש"י על שופטים ו ה

| רש"י על שופטיםפרק ו' • פסוק ה' |
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הם ומקניהם" - לרעות את התבואה