רש"י על שופטים ו ח

| רש"י על שופטיםפרק ו' • פסוק ח' |
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"איש נביא" - זה הנביא הוא פנחס ב"סדר עולם" (פרק ב)