רש"י על שופטים ו לד

רש"י על שופטים • פרק ו
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 


"רוח ה'" - רוח גבורה

"ויזעק אביעזר" - כל המשפחה