רש"י על שופטים ו יב

<< רש"י על שופטים • פרק ו >>
א • ב • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כב • כד • כה • כו • לא • לב • לד • לח • 


"ה' עמך גבור החיל" - שנתן לך כח כזה