רש"י על רות ב יג

רש"י על רות • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 


לא אהיה כאחת שפחתך – איני חשובה כאחת מן השפחות שלך.