רש"י על רות ב כ

<< רש"י על רות • פרק ב
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 


את החיים ואת המתים – שזן ומפרנס את החיים ונטפל בצורכי המתים.