רש"י על רות ב יט

| רש"י על רותפרק ב' • פסוק י"ט | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


יהי מכירך ברוך – בעל השדה שנשא ונתן לך פנים ללקט בשדהו.