רש"י על רות ב ב

<< | רש"י על רותפרק ב' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אלכה נא השדה" - לאחד משדות אנשי העיר אחרי אחד מהם אשר אמצא חן בעיניו שלא יגער בי

"ואלקטה שבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו" - אחר מי אשר אמצא חן בעיניו