רש"י על רות ב ו

<< רש"י על רות • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 


השבה עם נעמי – הטעם למעלה, תחת השי"ן, לפי שהוא לשון עבר ואינה לשון פועלת.