רש"י על רות ב ז

<< רש"י על רות • פרק ב
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • 


ותאמר – בליבה.

אלקטה נא – לקט השבלים.

ואספתי בעמרים – שכחה של עומרים.