רש"י על משלי ב טו

| רש"י על משליפרק ב' • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ונלוזים במעגלותם" - כל ל' נלוז ל' עקמימות הוא שבכ"מ הוא סמוך לעקש ועקש הוא ל' עקום כמו שנאמר ומעקשים למישור (ישעיהו מב)

"ונלוזים במעגלותם" - הם עקומים בדרכיהם המקולקלים