רש"י על משלי ב ו

<< רש"י על משלי • פרק ב >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כא • 


"כי ה' יתן חכמה" - הא למדת שגדולה היא שהרי נתנה מפי הקב"ה לכך אתה צריך לקנותה