רש"י על משלי ב א

<< רש"י על משלי • פרק ב >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כא • 


"בני אם תקח אמרי" - בני תהיה אם תקח אמרי