רש"י על משלי ב ז

<< רש"י על משלי • פרק ב >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כא • 


"יצפון לישרים תושיה" - גנזה הקב"ה אצלו כ"ו דורות עד שנתנה לדור המדבר

"מגן להולכי תום" - (יצפון מגן להולכי תום) כלומר והיא תהיה לך למגן