רש"י על משלי ב יב

<< רש"י על משלי • פרק ב
א • ב • ה • ו • ז • ח • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כא • 


"מאיש מדבר תהפוכות" - הם המהפכין את הדבר