רש"י על מלכים ב כה יט

| רש"י על מלכים בפרק כ"ה • פסוק י"ט |
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הסופר שר הצבא" - שהיה יודע מנין כל עיר ועיר כמה אנשים מוציאה לצבא