רש"י על מלכים ב כה א

<< רש"י על מלכים ב • פרק כה
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 


"בשנת התשיעית למלכו" - של צדקיהו

"דיק" - תרגם יונתן כרקום