רש"י על מלכים ב כה ד

| רש"י על מלכים בפרק כ"ה • פסוק ד' |
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"דרך שער בין החומתים" - מערה הולכת מביתו עד ערבות יריחו וברח לו דרך המערה והקב"ה זימן צבי הולך על גג המערה חוץ לעיר ורדפו כשדים אחרי הצבי וכשהגיעו לפתח המערה בערבות יריחו ראוהו ולכדוהו הוא שאמר (ביחזקאל יב יג) ופרשתי רשתי עליו ונתפש במצודתי