רש"י על מלכים ב כה ט

| רש"י על מלכים בפרק כ"ה • פסוק ט' |
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואת כל בית גדול" - בתי כנסיות שמגדלין בהן תורה ותפלה ובתי השרים (ראה מגילה כז א)