רש"י על מלכים ב כה יז

| רש"י על מלכים בפרק כ"ה • פסוק י"ז |
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וקומת הכותרת שלש אמות" - ובתחלת הספר (מלכים א ז טז) הוא אומר חמש אמות ושם ישבתי את המקראות

"ושבכה" - (כופיי"א בלע"ז) כמין כובע

"וכאלה" - רמונים