רש"י על מלכים א יט ד

רש"י על מלכים א • פרק יט
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"רותם" - ייניבר"א בלע"ז

"ויאמר רב" - (תרגום) סגי לי ארכא עד אימתי אנא מטריף כדין