רש"י על מלכים א יט ט

רש"י על מלכים א • פרק יט >>
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"אל המערה" - היא נקרת צור (שמות לג כב) שעמד בה משה (ראה מגילה יט ב)