רש"י על מלכים א יט טז

רש"י על מלכים א • פרק יט >>
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"תמשח לנביא תחתיך" - אי איפשי בנביאותך מאחר שאתה מלמד קטיגוריא על בני