רש"י על מלכים א יט כ

רש"י על מלכים א • פרק יט >>
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"לך שוב" - מאחרי

"כי מה עשיתי לך" - שתבא אחרי