רש"י על מלכים א יט כא

<< רש"י על מלכים א • פרק יט
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"בשלם הבשר" - בשל להם את הבשר כך פירשו דונש ומנחם וכן תרגמו יונתן בשתי תיבות (בשיל להון) ואני אומר אין צריך לחלקו לשתי תיבות ומהו בשלם הבשר בשלם לשני השוורים את הבשר שלהם שהצמד אין פחות משנים

"ויתן לעם" - מרוב שמחה עשה משתה