רש"י על מלכים א יט יז

<< רש"י על מלכים א • פרק יט
ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • כ • כא • 


"ימית אלישע" - לא מצינו שהמית אלא ארבעים ושנים ילדים על ידי הדובים ביריחו (מלכים ב ב כד)