רש"י על מלכים א ה לב

<< רש"י על מלכים א • פרק ה
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"ויפסלו" - בהרים

"והגבלים" - אומה ששמה גבל ובקיאים לסתת אבנים ולבנות כמה שנאמר (ביחזקאל כז ט) בצור זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך

"ויכינו" - לשון הזמנה