רש"י על מלכים א ה ז

<< רש"י על מלכים א • פרק ה >>
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"לא יעדרו דבר" - אפילו של ימות החמה בימות הגשמים