מ"ג מלכים א ה לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּפְסְלוּ בֹּנֵי שְׁלֹמֹה וּבֹנֵי חִירוֹם וְהַגִּבְלִים וַיָּכִינוּ הָעֵצִים וְהָאֲבָנִים לִבְנוֹת הַבָּיִת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּפְסְל֞וּ בֹּנֵ֧י שְׁלֹמֹ֛ה וּבֹנֵ֥י חִיר֖וֹם וְהַגִּבְלִ֑ים וַיָּכִ֛ינוּ הָעֵצִ֥ים וְהָאֲבָנִ֖ים לִבְנ֥וֹת הַבָּֽיִת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ופסלו ארדיכלי שלמה וארדיכלי חירום וארגובליא ואתקינו אעיא ואבניא למבני ביתא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפסלו" - בהרים

"והגבלים" - אומה ששמה גבל ובקיאים לסתת אבנים ולבנות כמה שנאמר (ביחזקאל כז ט) בצור זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך

"ויכינו" - לשון הזמנה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובוני חירם" - כי גם חירם שלח אליו אומנים מארצו וכמו שנאמר למטה (ז יג) ובדברי הימים (ב ב יב) 

מצודת ציון

"ויפסלו" - ענין השואת והחלקת פני האבנים כמו (שמות לד א)פסל לך

"בוני" - אומני בנין

"והגבלים" - אנשי גבל שהיו אומנים בקיאים כמו שכתוב (יחזקאל כז ט)זקני גבל וגו' מחזיקי בדקך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויפסלו". ואחרי שקצצו העצים מן היער והסיעו האבנים מן המחצב אז עסקו הבונים לפסלם ולהשוותם וליפותם, ובזה הכינו הכל שיהיה מוכן אל הבנין, באופן שכל מה שהביאו אלהבית היה מופסל בכל הלכותיו, שלא היה צריך לעשות בו דבר רק להניחו במקומו, וכמ"ש (להלן ו, ז) ומקבות והגרזן וכל ברזל לא נשמע בבית בהבנותו: