רש"י על מלכים א ה כ

| רש"י על מלכים אפרק ה' • פסוק כ' |
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כצדנים" - שכנים ליער לצד אחד היו ובממשלתו של חירם