רש"י על מלכים א ה ח

<< רש"י על מלכים א • פרק ה
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"והשערים והתבן" - היו נותנים אלו הנציבים אל המקום אשר יהיה שם המלך