רש"י על מלכים א ה יב

<< רש"י על מלכים א • פרק ה >>
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"שלשת אלפים משל" - שלשת למודי משלות שלש פעמים כתוב משלי שלמה בספר משלי

"ויהי שירו חמשה" - שלשה אלה ושיר השירים וקוהלת

"ואלף" - בכל אחד כדי הוא ללמוד ומדרש אגדה (ערובין כא ב) שהיה אומר בכל פסוק שלשת אלפים משל ועל כל משל אלף וחמשה טעמים