רש"י על מלכים א ה ג

רש"י על מלכים א • פרק ה
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"בראים" - פטומים על האבוס

"רעי" - מן האחו

"וברבורים אבוסים" - יש מרבותינו אומרים תרנגולים פטומין (בבא מציעא פו ב)