רש"י על ישעיהו לו יט

רש"י על ישעיהו • פרק לו
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"וכי הצילו את שומרון מידי" - ובני שומרון היו עובדים לאלהי ארם שכיניהם וחמת היא מארם