רש"י על ישעיהו לו ב

רש"י על ישעיהו • פרק לו >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"בתעלת" - (פושי"ר בלע"ז)

"הבריכה" - מקום כינוס מים חפור בקרקע בידי אדם לתת בו דגים ארוך ורחב

"במסילת" - דרך כבושה (קמי"ן בלע"ז)

"שדה כובס" - ת"י חקל משטח קצריא ששוטחין שם הכובסים את הבגדים