רש"י על ישעיהו לו ג

<< רש"י על ישעיהו • פרק לו
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"המזכיר" - כותב הזכרונות בספרי דברי הימים (ד"א המזכיר איזה דין בא לפניו ראשון שיפסקנו ראשון)