רש"י על ישעיהו לו יד

רש"י על ישעיהו • פרק לו
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"ישיא" - יתעה