רש"י על ישעיהו לו ה

רש"י על ישעיהו • פרק לו >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"אמרתי" - עד הנה אך דברי שפתים הוא בפיו לאמר לא אעבוד למלך אשור ומשיראה שאעלה עליו לצבא יחזור בו עכשיו הרי עליתי מעתה או יעבדני או צריך הוא לבקש עצה וגבורה למלחמה

"עתה" - שבא העת אמור נא על מי בטחת למרוד בי