רש"י על ישעיהו לו ו

<< רש"י על ישעיהו • פרק לו >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"אשר יסמך איש" - על הקנה הרצוץ הנשבר והקרומיות באים בכפו ונוקבין אותה כן פרעה לבוטחי' בו סופן להיות עזרתו לרעתן