רש"י על ישעיהו לו ח

<< רש"י על ישעיהו • פרק לו >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כב • 


"התערב נא" - בדבר זה אם תוכל לקיימן ל' ערבון שקורין (גי"ר בלע"ז)