רש"י על ישעיהו י כה

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"כי עוד" - ימים מעט מזער וכלה הזעם שלי שניתן למטה ביד אשור כמ"ש למעלה ומטה הוא בידם זעמי

"ואפי" - שהי' לשבט ישוב על תבליתם ל' תבל עשו (ויקרא כ) על חירופים וגידופים אשר גדפו נערי מלך אשור אותי